Концепція Школи сприяння здоров`ю

Вступ

Найвища цінність суспільства-людина. Проте з кожним роком збільшується кількість чинників, які негативно впливають на її життя та здоров’я. Здебільшого ці чинники породжує сама людини: науково-технічний прогрес, діяльність людини, її необачне поводження з природою. Тому пріоритетом на сучасному етапі розвитку суспільства визнано безпеку кожної людини. Під безпекою життєдіяльності слід розуміти характеристику існування людини в певному місці її перебування, що відображає збалансованість між впливом чинників, які загрожують життю або здоров’ю людини, та таких, що запобігають наслідкам цієї життєдіяльності.

Критичний рівень здоров’я й фізичного розвитку дітей та учнівської молоді внаслідок зниження рухової активності в умовах зростання (до 72% навчального часу), за даними досліджень, психоемоційного напруження процесу навчання, впровадження комп’ютерних технологій у повсякденний побут, в несприятливих екологічних умовах, на тлі зростання антисоціальних проявів серед учнівської молоді висувають першорядне завдання перед державними органами, педагогічною громадськістю-збереження та зміцнення здоров’я школярів, формування в них навичок здорового способу життя.Тому виникає необхідність створити концепцію Школи сприяння здоров’ю.

Концепція програми спрямована на найефективнішу реалізацію основних положень:

 • Конституції України,
 • Закону України “Про загальну середню освіту,”
 • Закону України “Про освіту,”
 • Національної доктрини розвитку освіти,
 • Комплексної програми “Фізичне виховання-здоров’я нації”, затвердженої Указом Президента України від 01.09.1998 №963/98,
 • Указом Президента України “Про заходи щодо розвитку духовності, захисту молоді та формування здорового способу життя громадян” від 27.04.1999 № 456 ,
 • Указом Президента України “Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя”, затвердженого 15.03.2002 № 258/2002
 • Постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 року "Про затвердження Державної програми "Репродуктивне здоров’я нації" на період до 2015 року"
 • Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 травня 2010 року №731-р "Про схвалення Концепції загальнодержавної соціальної програми "Здорова нація" на 2009-2018 роки"
 • Наказом МОНМСУ від 07.11.2011 №1269 "Про проведення Всеукраїнського конкурсу – захисту сучасної моделі навчального закладу "Школа сприяння здоров'ю" та утворення журі"
 • Наказом МОНМСУ від 20.07.2011 № 828 "Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс – захист сучасної моделі навчального закладу "Школа сприяння здоров'ю"

які надають можливість організовувати та проводити роботу щодо зміцнення та збереження здоров`я дітей, профілактики шкідливих звичок та формування в учнів здорового способу життя.

Головними проблемами для здоров’я дітей є: ранній вік (6 років), коли дитина йде до школи, фактично із дитячого садочку чи в дитячому садочку, а також довгий (12 років) термін навчання дитини в школі. Сьогодні ми маємо парадоксальну ситуацію, коли дитина в перший клас приходить здоровою, а закінчує школу (навчальний заклад) фактично хворою (має один або й кілька медичних діагнозів). Звичайно, ненормальна ситуація в країні, коли дитина ціною свого власного здоров’я набуває знання.

Фактично це означає, що життя сьогодні від нас вимагає перебудовувати систему освіти в такий спосіб, щоб постійно проводити моніторинг стану здоров’я дитини. Тобто школа повинна бути таким дитячим закладом, де можна гарантувати дитині, її батькам, суспільству виховання здорової особистості.

Мета

Метою концепції є збереження і зміцнення здоров’я дітей та учнівської молоді, формування у підростаючого покоління позитивної мотивації до здорового способу життя, а також залучення державних організацій та установ, батьківської громадськості до вирішення завдань збереження здоров’я дітей, формування культури здоров’я учнів та здійснення профілактичної роботи негативних проявів у молодіжному середовищі. Формування і розвиток фізично-, психічно-, соціально- і морально здорової особистості зі стійкими переконаннями та системою знань про здоров’я і здоровий спосіб життя, створення умов для самоствердження, самодостатності та самореалізації в дорослому житті.

Умови реалізації концепції

Конкретними шляхами реалізації Концепції є:

 1. Необхідність створення умов, щоб навчальний заклад став системою забезпечення гармонійного розвитку фізичного і психічного (духовного) здоров’я дитини.
 2. Моніторинг ефективності впровадження різних типів здоров’язберігаючих, здоров’ярозвиваючих здоров’язміцнюючих технологій.
 3. Здійснення самоаналізу діяльності Школи сприяння здоров’ю.

Ресурсне забезпечення

Для реалізації концепції розвитку школи буде використано:

 1. Державне (бюджетне) фінансування;
 2. Спонсорські кошти;
 3. Кошти від самостійної господарської діяльності (платні послуги, оренда приміщень).

Очікувані результати

 1. Підвищення загального рівня фізичного здоров'я учнів, вчителів та батьків. Підвищення опірності організму до шкідливих факторів впливу навколишнього середовища і як наслідки-зниження показників захворюваності, тривалості гострої захворюваності.
 2. Покращення функціональних і резервних можливостей дітей та педагогів. Підвищення функціональних можливостей школярів, що виявиться у поліпшенні стану опорно-рухового апарату, серцево-судинної, дихальної та інших систем організму, а також у позитивній динаміці емоційного стану.
 3. Формування ціннісного ставлення до здоров'я, що включає свідоме й відповідальне ставлення учнів, батьків та вчителів до своєї поведінки, яка впливає на стан здоров'я.
 4. Створення гігієнічних умов, що забезпечить оптимізацію навчально-виховного процесу та валеологізацію життєвого середовища дітей та вчителів у ліцеї.
 5. Збільшення обсягу рухової активності дітей, вчителів та батьків відповідно до індивідуальної фізіологічної потреби у фізичному навантаженні. Забезпечення процесу фізичного виховання у системі освіти сучасними науково-методичними комплексами.
 6. Створення умов для реалізації творчого потенціалу учнів, вчителів та батьків, спрямування їх на духовне та фізичне самовдосконалення засобами фізичної культури та гуманізації й демократизації навчально-виховного процесу.
 7. Зміна соціального менталітету батьків та формування у них навичок участі у різноманітних позашкільних формах виховної роботи.
 8. Гуманізація позашкільного спілкування батьків з дітьми та організації побуту сім'ї, що орієнтований на цінності здорового способу життя.
 9. Створення банку даних для аналізу та керування оздоровчим та виховним процесом.
 10. Зменшення процентного співвідношення кількості дітей, які мають відхилення у стані психічного, фізичного та духовного здоров'я, наслідком якої повинно бути підвищення загального стану здоров'я.
Кiлькiсть переглядiв: 1500