Виховує все: люди, речі, явища, але перш за все і більше всього-люди, і з них на першому місці-батьки і педагоги!

Наша школа - Школа-родинаХЗОШ № 105 - Школа-родинаНіщо на Землі не цінується так високо, як рідне оточення, родина. Вона-основа формування людської особистості, бо робить життя кожного щасливим, повноцінним, плідним.
Недарма в народі кажуть: “Без сім’ї немає щастя на землі”. Тому кожна сім’я повинна бути щасливою, тобто такою, яка живе повнокровним життям, уміє цінувати особистість, в якій вироблена єдина чітка стратегія виховання дітей. Виховання в сім’ї і виховання учнів у школі-це єдиний та неперервний процес.
Школа має допомогти дитині, підлітку визначитися не лише ким бути, а яким бути, як жити. На сучасному етапі розвитку освіти закономірним є питання про роль, яку повинна відігравати школа у суспільному житті. Мова йде про таку школу XXI століття, яка б плекала творчу особистість, створювала умови для повноцінного фізичного, інтелектуального, духовного розвитку дитини як складової примноження культури й духовності суспільства в усій різноманітності вітчизняних і світових зразків.
Школа XXI століття-це культурний центр, який сприяє становленню духовної культури учня шляхом освоєння культурних надбань України, світової цивілізації. Лише на шляху поглиблення культурно-творчого потенціалу можна збагатити внутрішній духовний світ дитини.
Усвідомлюючи роль і значення інноваційного характеру діяльності як рушійної сили освітянських реформ наша школа працює за експерементальною педагогічною програмою “Школа-родина”.
Школа-родина-не лише новий тип школи, а новий тип мислення, мікроклімату між головними учасниками навчально-виховного процесу: дитиною, батьками і вчителями, новий підхід до освіти. Її мета-навчити і виховати колектив свідомих громадян держави, розвиваючи цілісну особистість європейського ґатунку на засадах українознавства як суми знань про націю і народ, забезпечуючи громадянську освіту кожному.

Основні принципи життєдіяльності школи-родини

Основні принципи життєдіяльності школи-родини:
  • демократизація-виконання всіх законів України;
  • гуманізація-особистісно-зорієнтоване навчання на засадах українознавства і громадянської освіти;
  • родинність-національне виховання, в основі якого лежить почуття приналежності до роду, народу, держави і світового співтовариства, працьовитість, ощадливість, шляхетність, милосердя, щирість, любов до батьків, до свого краю, історії народу, до порядку, пошана до старших, творчість слова, правдомовність, різномовність, знання роду, збереження його честі, культ предків, демократизм стосунків, доброта, подружня вірність і любов, відродження звичаїв, традицій, обрядів та сімейних народних ремесел.
Кiлькiсть переглядiв: 1554